Oudere mensen hebben een 35 procent kleinere kans op overlijden als zij tevreden, blij of gelukkig zijn.


In een dankbaar hart zal het altijd zomer zijn

Sociaal Cultureel Welzijn

EMMEN

De Cluft & Cknet

De Cluft & Cknet

Dankbrief medewerkers

CKNet Charles III Mysterie Mindfulness Voeding leeft Sleutel tot geluk Verrijk je leven Prof Pijl EHBO Brood Gehoor Contact

Het belang van natuurlijke voeding en zijn visie op gezondheidszorg


Dag bijzonder mens

Is evolutietheorie nog houdbaar?

Is evolutietheorie in strijdmet de modernste inzichten in vooral de genomica?

Peter Borger is moleculair bioloog en raakte ervan overtuigd dat organismen niet zijn ontstaan uit evolutie, maar dat ze zijn ontworpen. Naarmate hij meer inzicht kreeg in de complexiteit van biologisch leven op vooral moleculair en genomische niveau werd hem duidelijk dat toevallige mutaties en natuurlijk selectie de werkelijkheid niet kunnen verklaren.

 Wist jij dat er in Nederland een piramide staat?
 
Of heb je ooit gehoord van de Visoko piramide in Bosnië? Dacht jij, net als wij, dat piramides alleen voorkomen in Egypte? Ard Pisa neemt je in deze nieuwste Vibestalk mee in het onontgonnen pad van deze (pas) ontdekte piramides. Hij vertelt ons over zijn reis in de zoektocht naar megalitische bouwwerken en de ontdekkingen die hij heeft gedaan.

'Het MYSTERIE van de PIRAMIDES’

Na jarenlang ernstige eczeem is Joep Rovers, na het gebruik van verschillende medicijnen, zelf opzoek gegaan naar de oplossing voor zijn ziekte. Hij werd, zoals hij het zelf zo mooi verwoord, zijn eigen testpersoon. Door een gezonde leefstijl, meer in contact te staan met de natuur en bewustwording van voeding, ging er wereld voor hem open. Hij deelt zijn bevindingen morgenavond in de nieuwste Vibestalk!


Ben jij benieuwd hoe je van de natuur je beste vriend kunt maken? In de nieuwste aflevering van Vibestalk vertelt lifestyle coach en biohacker, Joep Rovers, je over zijn ontdekkingen over o.a. shared - farm initiatieven, het boerenleven, de misvattingen over stressregulatie, biologisch eten en hoe hij jongeren probeert te inspireren in zijn reis naar een gezonde levensstijl.  

‘Iedere hap die je neemt, maakt jouw lichaam sterker of zwakker.

De volgende golf van terreur die door de WHO op de mensheid wordt losgelaten

Alleen tekst afdrukken: selecteer tekst >> deze pagina afdrukken >> selectie >> afdrukken.

Er komt een tsunamie van ziekten op ons af
Esther van Fenema en Hanno Pijl

Hoe kan je een tsunami aan welvaartsdoden voorkomen? Tussen de 40 en 50% van de welvaartziekten zijn volgens de Wereldgezondheidsraad (WHO) is vermijdbaar.
We moeten volgens Pijl onze leefstijl verbeteren en deze inzetten tegen ziekten.

Hanno Pijl heeft geneeskunde gestudeerd aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Hij is hoogleraar Diabetologie in het LUMC, lid van de Gezondheidsraad in de commissie Voeding.
Sinds 2014 is hij voorzitter van het Partnerschap Overgewicht Nederland.

Een heleboel ziektes waar we in de samenleving mee worstelen, zoals kanker, darmziektes, diabetes, hart en vaatziekten, maar ook auto-immuunziekte zoals reuma hebben te maken met de manier waarop wij leven. Bij veel ziektes weten we dat de omgeving een belangrijke rol speelt. Bijna altijd in samenspraak met de aanleg, het erfelijke materiaal van mensen.
Voorbeeld; Churchill rookte als een ketter maar had blijkbaar een aanleg dat hij dat zonder schade kon doen. Niet iedereen wordt ziek van de manier waarop wij leven maar erg veel mensen wel.
De soort ziekte wat je krijgt is afhankelijk van het erfelijke materiaal. Voeding speelt bij reuma een rol. Na onderzoek is gebleken dat als je een tijd weinig eet, reuma rustig wordt. De ontstekingen worden dan minder.

Pijl wil dat daar meer onderzoek naar gedaan wordt omdat het een fantastische en goedkope manier is om zonder bijwerkingen zo'n ziekte rustig te maken.
Hoe kan je de tsunami aan welvaartsdoden voorkomen? Volgens Pijl door vooral gezond te gaan leven, gericht op voeding en beweging. Er gaan nu enorm veel mensen dood aan de complicaties bij type 2 diabetes.


Gediplomeerd lid Medisch Pedicure & Manicure Apotheker Anne-Margreeth:  “Bepaalde medicijnen bij Diabetes 2 werken averechts.”

Een ‘lesje’ in vier delen over zinnig medicijngebruik en een goed advies aan DM2patiënten.


1. Door de huidige behandelkeuze van bloedsuikerverlagende medicijnen raken veel DM2-patiënten verder van huis.
‘Bepaalde medicatie bij DM2 zorgt ervoor dat de symptomen- een hoge bloedsuiker- tijdelijk verbeteren, maar ondertussen wordt de onderliggende oorzaak- insulineresistentie - in stand gehouden of erger. Het is alsof je een bacteriële infectie probeert te bestrijden met alleen paracetamol in plaats van een antibioticum.

Leefstijladvies is de eerste stap in de behandeling van diabetes type 2 (DM2). Pas als de bloedglucosespiegel ondanks leefstijlveranderingen te hoog blijft, worden bloedglucose-regulerende medicijnen voorgeschreven. Het doel is om schade aan de micro-en macrovasculaire vaten te voorkomen of te beperken. Maar hierbij blijkt de manier waarop de bloedglucose verlaagd wordt van groot belang te zijn. Bepaalde medicijnen, zoals sulfonylureumderivaten en insuline, pakken de onderliggende oorzaak, insulineresistentie, niet aan. Integendeel – deze medicijnen zorgen er juist voor dat de resistentie erger wordt. Met als gevolg een chronisch en progressief ziektebeeld.
Het doel heiligt deze middelen dus niet! Hoe het beter kan? We moeten die patiënten die hun diabetes om willen proberen te keren met leefstijl, zo behandelen dat ze daarin ook de meeste kans van slagen hebben. Gewichtsverlies is daarbij essentieel en de medicatie die mensen gebruiken moet daarbij ondersteunend zijn. Helaas is dat lang niet altijd het geval.’

2. Patiënten kunnen moeilijk afvallen als ze bloedsuikerverlagende medicatie gebruiken die de insuline spiegel verhogen.
‘We weten allemaal dat gewichtsverlies ervoor kan zorgen dat de bloedglucoseregulatie fors verbetert en zelfs kan leiden tot remissie van DM2 bij een aanzienlijk aantal mensen. Niet voor niets wordt in de NHG standaard bij iedere behandelstap geadviseerd om opnieuw leefstijladviezen te bespreken met de diabetespatiënt. Hoe tegenstrijdig is het dan dat er bloedsuikerverlagende medicatie geadviseerd wordt die het gewichtsverlies juist bemoeilijkt? Voorbeelden zijn sulfonylureumderivaten (die de insuline afgifte stimuleren) en basale insuline injecties die 24 uur of langer werken. Insuline zorgt er namelijk voor dat de vetverbranding wordt geremd en de vetopslag juist wordt gestimuleerd. Als dit vet zich ophoopt rondom en in de buikorganen – het ‘viscerale vet’, zorgt dit voor (een toename van) insuline resistentie.
Afvallen lukt alleen als er een aanzienlijk deel van de dag lage insulinespiegels zijn. Het is dus niet zo vreemd dat het afvallen niet of moeizaam gaat als patiënten medicijnen gebruiken die het insulinegehalte het grootste deel of de gehele dag hoog houden.

Kan het anders? Ja, dat kan zeker. Er is ook bloedsuikerverlagende medicatie die het afvallen niet belemmert of zelfs bevordert, zoals metformine, acarbose, GLP-1 agonisten en SGLT-2-remmers. Maar deze middelen zijn niet voor iedereen geschikt. Dit is maatwerk: per individu moet je beoordelen welk middel het beste ingezet kan worden, rekening houdend met onder andere de veiligheid (op korte en lange termijn), comorbiditeit, comedicatie, de kosten en vergoedingen. Toch zijn ook deze middelen uiteindelijk niet de oplossing. Alleen leefstijlveranderingen kunnen de oplossing zijn voor aandoeningen die ook door (ongezonde) leefstijl veroorzaakt worden. Hierbij moeten we niet uit het oog verliezen dat niet alle mensen met DM2 door af te vallen zonder medicatie kunnen. Mensen waarbij de bètacelfunctie onherstelbaar verslechterd is, zullen altijd insuline nodig hebben om hun bloedsuiker te reguleren.’

3. Ook comedicatie kan belemmerend werken op afvallen.
‘Soms doen mensen heel erg hun best om af te vallen, maar wil het maar niet lukken. Dat kan komen door comedicatie. Vervelend, maar soms is een ander medicijn mogelijk waarbij afvallen wél mogelijk is. Dat alternatief krijgen patiënten natuurlijk alleen voorgeschreven als iemand op het idee komt om dat te doen. Dat gebeurt niet altijd en ik vind het zo zonde als mensen hierdoor gedemotiveerd raken om gezonder te leven en het bijltje erbij neergooien. Berucht zijn antidepressiva en antipsychotica, die vaak gewichtstoename als bijwerking hebben. Een ander, indirect, gevolg op het gewicht treedt op als mensen door hun medicijnen minder gaan bewegen, bijvoorbeeld door spierklachten van statines of door de ‘rem’ die bètablokkers op het inspanningsvermogen zetten. Bij al deze aandoeningen zijn vaak alternatieven mogelijk die het nadelige effect niet of in mindere mate hebben. De apotheker kan hier advies over geven en een rol in spelen, net zoals bij het afbouwen en/of omzetten op een alternatief middel.’

4. Adviseer om niet de hele dag door te eten.
‘Voor mensen met DM2 is het niet alleen belangrijk wat ze eten, maar vooral ook wanneer ze dat doen. Ten opzichte van de jaren vijftig zijn we veel vaker gaan eten op een dag. In veel dieetschema’s voor DM2 wordt het nemen van tussendoortjes zelfs geadviseerd. Het gevolg hiervan is dat het insulinegehalte de hele dag door hoog blijft. Vooral als die snacks ook nog eens veel koolhydraten bevatten. Langdurige blootstelling aan verhoogde insulinespiegels creëert resistentie. En dat is nou precies niet de bedoeling. Beter is het om niet meer dan drie keer per dag te eten en alleen ongezoete dranken te drinken, zodat er periodes zijn waarin de insuline spiegel (ver)laag(d) is. Logisch dus dat pure, zo onbewerkt mogelijke en verzadigende voeding met weinig koolhydraten zo goed werkt bij mensen met DM2!’

Blik vooruit
Anne-Margreeth Krijger-Dijkema is enthousiast over de nieuwe mogelijkheden van ‘diabetypering’ en als projectleider betrokken bij een lokale pilot hierover met TNO en Hanno Pijl. ‘‘Diabetypering’ is in mijn ogen de toekomst. Daarbij kunnen we patiënten met DM2 al bij de diagnose onderverdelen in verschillende subtypes, en hen leefstijladvies en medicijnen geven die aansluiten bij hun persoonlijke situatie. Bij sommige mensen is er sprake van insulineresistentie in de spieren, bij anderen in de lever of een combinatie daarvan. Daarnaast kan het functioneren van de alvleesklier onderling erg verschillen: soms is er verminderde insulineafgifte, maar er kan ook sprake zijn van overproductie van insuline. Deze verschillen in mate van insulineresistentie en insulineafgifte leveren diverse subgroepen van DM2 op, die allen een andere aanpak behoeven.’


 Susanne de Joode, medisch journalist

‘Waar zijn we nu eigenlijk mee bezig?’ Dat vraagt (onderzoeks)apotheker Anne-Margreeth Krijger zich af sinds ze las dat DM2 omkeerbaar is door leefstijlaanpassing. ‘Ik ben me, met alle kennis en vaardigheden die ik als apotheker heb, gaan verdiepen in hoe die omkering in het lichaam van patiënten werkt. En vooral in de rol die medicatie daarbij speelt ‘. Meestal belemmerend, zo realiseerde ze zich tot haar verrassing.

 Susanne de Joode,
medisch journalist

Anne-Margreeth
Apotheker


‘Bepaalde bloedsuikerverlagende medicatie houdt de insulineresistentie bij DM2 in stand en daardoor zijn leefstijlaanpassingen minder succesvol,’ concludeerde ze. Dit inzicht deelt Anne-Margreeth nu met zoveel mogelijk collega’s.’ Dat doet ze niet alleen in en vanuit haar eigen apotheek, Stevenshof in Leiden, en haar andere Leidse werkplek, het SIR Institute voor Pharmacy, Practice and Policy. Anne-Margreeth zit namens de KNMP in het bestuur van de Nederlandse Diabetes Federatie en is betrokken bij richtlijnontwikkeling. Ook geeft ze (na)scholing aan studenten Farmacie, apothekers, artsen en praktijkondersteuners over DM2 en de farmacotherapie.

‘We zijn zo gericht op het verlagen van de bloedsuiker dat we uit het oog verliezen dat het doel misschien niet alle medicamenteuze middelen heiligt. Daarbij nemen we dan voor lief dat patiënten dikker worden van die medicijnen. Dat vinden patiënten niet prettig, en terecht. Gewichtsafname is juist één van de sleutels naar een échte aanpak van het probleem dat ten grondslag ligt aan DM2.’APOTHEKER ANNE-MARGREETH KRIJGER VERKOZEN TOT ‘LEEFSTIJLPROFESSIONAL VAN HET JAAR’!

Met heel veel trots en plezier kunnen wij u mededelen dat onze collega Anne-Margreeth Krijger (rechts op de foto) is verkozen tot ‘Leefstijlprofessional van het jaar’. De Vereniging Arts en Leefstijl heeft haar verkozen, omdat ze leefstijlgeneeskunde wetenschappelijk onderbouwd inzet als behandelstrategie bij type-2 diabetes. Onder meer is zij projectleider van een haalbaarheidsstudie uitgevoerd rondom diabetes subtypering en leefstijl als medicijn voor type 2 diabetespatiënten – uitgevoerd samen met andere zorgprofessionals binnen samenwerkingsverband Stevenshof.

Na haar verkiezing tot ‘leefstijlprofessional van het jaar’ is Anne-Margreeth geïnterviewd. U kunt haar verhaal teruglezen door hier te klikken.

Anne-Margreeth Krijger-Dijkema is sinds 1997 werkzaam als apotheker in apotheek Stevenshof. Daarnaast werkt zij sinds 2010 ook bij SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy (onderzoeksinstituut en zusterorganisatie van de apotheek) en werkt zij aan de Diabetes-richtlijn van de KNMP. Anne-Margreeth is diabetes/leefstijl apotheker. Al jarenlang verdiept zij zich op het vlak van diabetes mellitus en leefstijl.

''Angst maakt dat je alles wilt controleren. Daarmee knijp je de natuurlijke stroom van het leven af,terwijl je juist daarop zou moeten vertrouwen.''


Louise Hay
 


Wereld van de grote Verandering

Wereld van de grote Verandering

Het nieuwe jaar is begonnen. Wij wensen je een gelukkig en gezond nieuw jaar. Een jaar waarin je stappen gaat zetten, nieuwe doel stelt en nastreeft om ze te behalen. Natuurlijk verloopt niet alles vlekkeloos, maar ook hier kun je van leren. Het is nu tijd om doelen te stellen en hiervoor te gaan.

Onlangs schreven wij al dat je niet op 1 januari moet beginnen met een goed doel, maar begin meteen. Toch willen we degenen die wel vandaag beginnen een hart onder de riem steken. Want bijna iedereen heeft wel eens nagedacht over een doel die hij of zij in het nieuwe jaar wil behalen, jij vast ook. Misschien is het op het gebied van gezondheid of misschien is het op het gebied van werk. Wat het ook is, zorg dat je dit keer je doel behaalt en dat je niet voortijdig afhaakt.

Wees realistisch

Wil jij aan een doel werken? Wees dan realistisch. Waar wil je aan werken? Binnen welke termijn? Heb je hulp nodig? Zijn er tussenstapjes die je als kleinere doelen kunt zien? Schrijf alles stap voor stap uit en wees eerlijk naar jezelf: ben je realistisch of niet? Zo niet, schaaf je plan bij. Vraag bijvoorbeeld aan mensen die je vertrouwt wat zij van je plan vinden en of zij misschien feedback hebben. Natuurlijk kun je ook je plan nog bijstellen wanneer je al onderweg bent. Maar het is vaak motiverender om een realistisch doel te hebben, zodat je je subdoelen makkelijker kunt halen en je minder snel afhaakt.

Van fouten leer je

Een fout maken is heel menselijk. Natuurlijk is het niet altijd even leuk. Maar vaak als we een fout maken, zullen we dit niet snel nog eens doen. We leren namelijk snel van de fouten die we maken. En wat wij hier van leren blijft ons vaak extra bij. Kijk daarom naar het positieve wanneer je een fout hebt gemaakt. Het kan zijn dat je even in de put zit na een fout. Maar het is juist zo knap als jij daarna weer overeind krabbelt en besluit om door te gaan. Denk dan ook niet dat alles verpest is als er een keer iets niet lukt. Juist het feit dat je het hierna weer oppakt laat jouw wilskracht zien. Dus kom op en zet door!

Wat is jouw doel?


https://community.artsenleefstijl.nl/

Vereniging Arts en Leefstijl


https://voedingleeft.nl/wat-wij-doen/

"Scholen moeten kinderen toerusten om seksuele partners te hebben"

Begin met een nieuwe start!