Oudere mensen hebben een 35 procent kleinere kans op overlijden als zij tevreden, blij of gelukkig zijn.


In een dankbaar hart zal het altijd zomer zijn

Sociaal Cultureel Welzijn

EMMEN

De Cluft & Cknet

De Cluft & Cknet

Dankbrief medewerkers

CKNet Charles III Mysterie Mindfulness Voeding leeft Sleutel tot geluk Verrijk je leven Prof Pijl EHBO Brood Gehoor Contact

''Angst maakt dat je alles wilt controleren. Daarmee knijpje de natuurlijke stroom van het leven af, terwijl je juist daarop zou moeten vertrouwen.''
 


Het dossier Koning Charles III – Wat zich werkelijk achter de paleismuren afspeelt

  05.05.2023 | www.kla.tv/25980

Op 6 mei 2023 wordt Charles III gekroond tot koning van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland en 14 andere soevereine staten. Hij wordt ook het hoofd van het 56 staten tellende Gemenebest van Naties en het wereldlijke hoofd van de Anglicaanse Kerk van Engeland. Charles III is al 74 jaar oud. In de geschiedenis van Groot-Brittannië was er geen oudere koning op het moment van zijn kroning. Talloze nieuwszenders uit de hele wereld doen verslag van deze ceremonie. Terwijl de camera's van de massamedia gericht zijn op de glamour en pracht van deze gebeurtenis, wil deze documentaire een vijfdelig- dossier openen, dat een heel ander gezicht van Koning Charles III laat zien en dat door de massamedia grotendeels verzwegen wordt. Deze documentaire brengt schokkende achtergronden aan het licht: Lees verder >>>

Deze documentaire kwam voort uit noodkreten van vrijmetselaars van de hoogste graad die, onder extreme nood, hun geheimhouding hebben verbroken om de wereldbevolking dringend te waarschuwen. Zij hebben duizenden explosieve documenten verzameld als bewijs dat deze wereld in het allerhoogste gevaar verkeert - door de "Vrijmetselarij van de hoogste graad" . Om een wrede, opzettelijk georkestreerde wereldcatastrofe op het laatste moment te stoppen, hebben we iedereen nodig!

In deze documentaire worden de criminele krachten en intriges van de Vrijmetselarij van de hoogste graad belicht. Het is echter niet de bedoeling hun liefdadigheid in de drie blauwe basisgraden in twijfel te trekken.

Maar deze Leerling- en gezelgraden etc., belichaamd door de lagere broeders van de zogenaamde St. John's, Rotary, Lions, en andere loges, dienen slechts hetzelfde doel voor de Vrijmetselarij van de hoogste graad als, laten we zeggen, het mutsje en het krijt dienden voor de wolf in het sprookje van ‚De Zeven Geitjes‘.

De volgende verklaringen zijn het resultaat van een noodkreet van vrijmetselaars van de hoogste graad. Zij zagen zich genoodzaakt hun geheimhoudingsplicht te breken om de wereldbevolking dringend te waarschuwen. Voordat ze naar buiten traden, verzamelden ze door de jaren heen duizenden explosieve documenten als bewijs. Deze zouden moeten bewijzen dat wat alleen een theorie voor vrije denkers zou kunnen zijn, zeker niet alleen maar een theorie blijkt te zijn. Zij roepen nu de wereldgemeenschap dringend op om die geheime bondgenoten die zij aan het licht hebben gebracht, op tijd te doen stoppen, omdat zij zich te laat gerealiseerd hebben dat zij bezig waren met het creëren van een wrede, bewust georkestreerde wereldcatastrofe, met ongekend bloedvergieten tot gevolg.

Het doel van deze wereldcatastrofe is de vestiging van een uiterst meedogenloze werelddictatuur die voor zichzelf een volledig rechteloos en machteloos restant aan menselijke onderdanen wenst. Pas na extreem intern geruzie, splitsingen en machtsstrijd, beseften de klokkenluiders dat de hoogste graad binnen de organisatie, die geneigd is tot extreem geweld, nu ook alle nodige middelen in handen had om dit gruwelijke plan uit te voeren, en dus begonnen ze met hun onverbiddelijke ontmaskering. Deze klokkenluiders uit de top van de Vrijmetselarij garanderen de wereldgemeenschap dat het hier geenszins om louter complottheorieën gaat, maar om keiharde samenzweringsfeiten die met vereende krachten aan het licht moeten worden gebracht - onvoorstelbare plannen, met gevaar voor de bevolking, wereldwijd!

Om hun reeds lang bestaande feitenverzameling te beschermen, lieten zij deze al eerder overal ter wereld verzegelen onder wettelijk en notarieel toezicht. Dit werd ook gedaan voor het geval zij juridisch zouden worden vervolgd voor hun getuigenissen, wat overigens nog niet is gebeurd.

Simpel gezegd betekent dit dat als men op het voorhoofd van elke Vrijmetselaar, die wat voor machtspositie dan ook bekleedt, een Vrijmetselaarssymbool zou tatoeëren, dan zou men makkelijk alle Vrijmetselaars die in de topposities van onze samenleving zijn binnengeslopen, op deze wijze zichtbaar kunnen maken, dan zou de bevolking geschokt moeten vaststellen dat diezelfde Vrijmetselaars bijna alle machtsmiddelen naar zich toe getrokken hebben. Zij beheersen niet alleen alle inlichtingen, communicatie, financiën, onze geheime diensten, militairen en politici; zij beheersen ook de wereldeconomie, het wereldgezondheidsstelsel, Big Pharma; allerlei regelgevende instanties, de absolute meerderheid van de mainstream media, een groot deel van culturele zaken, met name film, muziek en televisie, de ruimtevaart, enz.

Dankzij hun geheime en wederzijds bevoordelende netwerken zijn zij in staat geweest om zich op die manier te verrijken en alle belastingdiensten te omzeilen, en zo een positie van vrijwel totale macht in te nemen, zodat vandaag de dag het hele digitale financiële complex, d.w.z. de hoofdstromen van het wereldkapitaal, onder hun ijzeren dictaat staat. Via ontelbare gemanipuleerde financiële crisissituaties, geveinsde gevaren van allerlei aard, grootschalige zogenaamde projecten en duizenden zogenaamde filantropische activiteiten enz. konden zij onvoorstelbaar grote crisiswinsten binnen harken, om net als bij dodelijke uitzaaiingen van een kankergezwel, naar de top van alle technische, wetenschappelijke, en militaire instellingen uit te zaaien - ja, naadloos tot diep in de rechtspraak en in wat er nog verder aan beveiliging bestaat!

De infiltratie is zo ver gevorderd dat men moet aannemen dat alle bedreigingen die recentelijk zijn geuit, niets anders zijn dan een voorzet van deze wereldloge-broeders, die op deze manier hun nieuwe wereldorde, d.w.z. hun eigen wereldheerschappij, willen afdwingen. Daartoe gebruiken zij onder andere hun inmiddels bekende weer wapens, of de in hun eigen laboratoria gekweekte bio wapens, die hebben geleid tot alle achter ons liggende epidemieën - of het nu gaat om varkenspest, vogelgriep, gekkekoeienziekte of blauwtong; en nu vooral de vleermuispest, SARS-CoV-2 genaamd, en nu de apenpokken enz.

Deze studie levert dramatisch verwijs op de stelling dat de topambtenaren van bijna alle landen in de wereld allemaal loge-broeders zijn van één en hetzelfde geheime genootschapsnetwerk, en daarom moeten gehoorzamen aan de dictaten van hun hoogste dwangmeesters. Deze documentaire neemt ons eerst mee door de eeuwen heen om ons te laten zien dat het meeste van wat wij tot nu toe hebben opgevat als noodlottige wereldgeschiedenis waarschijnlijk slechts grondig geplande berekening was. Tegenwoordig zouden we tot de logische conclusie komen dat de Arabische lente die net achter ons ligt, evenals alle kleuren-revoluties, epidemieën, enz. tot en met de huidige oorlog tussen Rusland en Oekraïne, in wezen slechts één strategische show zijn om door middel van al deze gerichte horrorscenario's veel hogere doelen te realiseren. Wat zijn deze doelen? Bijvoorbeeld het eeuwenoude plan om de totale onteigening en onderwerping van de hele mensheid te bewerkstelligen. Bijvoorbeeld de realisatie van de al langer geplande totale chaos, met als doel het strategisch elimineren van alle nationaliteiten.

We hebben het over de gerichte uitvoering van een 300-jarig plan om alle valuta's, religies, ideologieën, vrijheden, enz. te elimineren - een oud plan om hun eigen nieuwe wereldorde of meedogenloze wereldheerschappij via een totale crisis mogelijk te maken.

Maar dit zou nooit door de argeloze wereldbevolking worden aanvaard - tenzij de meest fatale bedreigingen, zoals eindeloos onvoorspelbare terreur, epidemieën, pandemieën, klimaatrampen, financiële wereldcrises, oorlogen, wereldoorlogen en dergelijke, alleen konden worden overwonnen door de vestiging van een meedogenloze wereldheerschappij. Wat de wereld natuurlijk nooit mag weten, is dat bijna alle terreur wordt veroorzaakt door diegenen die zich nu plotseling presenteren als de enige uitweg en redder van de wereld. Tussen ontelbare leugens en meedogenloze boerenoffers, zoals trouwens schering en inslag is in de hoogste graden van de Vrijmetselarij, wordt deze grote show dus geacht het ene grote einddoel te dienen: De vestiging van de wereldheerschappij van dit zeer geheime genootschap, dat, zogezegd met een onzichtbare hand, allang alles op de achtergrond regisseert. Deze tactiek om het politieke volksbestuur als het ware met een verborgen hand te besturen, wordt overigens, zoals we vervolgens zullen zien, in de …

waarschuwing aan iedereen

… Vrijmetselarij al sinds Napoleon I, als symboliek graag toegepast. Talloze staatslieden en topfunctionarissen lieten zich tekenen, schilderen en fotograferen als Napoleon met één hand in de borstzak.

Er lijkt maar één manier te zijn om dit eeuwenoude wereldcomplot nog op tijd onder controle te krijgen: De bedrogen en geplunderde wereldgemeenschap moet de namen van al haar plunderaars opschrijven, zodat zij kunnen worden veroordeeld en hun macht kan worden ontnomen, in een door het volk verordende wereldrechtbank - een Neurenberg 2.0, als het ware. Voordat deze globale samenzweerders straks de laatste bezittingen en vrijheden van de wereldbevolking kunnen afnemen, moet de wereldbevolking deze verraderlijke veroorzakers van deze berovingen overdragen, zodat al hun geroofde goederen en landerijen - een groot deel van het wereldoppervlak is overigens al van hen - in beslag kunnen worden genomen. Een wereldwijde kwijtschelding van schuld moet worden afgekondigd voor de bedrogen wereldbevolking. Alle schulden veroorzaakt door dit onrecht kunnen gemakkelijk betaald worden uit de buit van deze geheime loge-plunderaars. Maar als de wereldbevolking niet spoedig iets onderneemt, dan zullen deze samenzweerders weldra hun plannen ten uitvoer brengen.

Sinds het openbaar maken van deze alles en iedereen infiltrerende Vrijmetselaarsnetwerken over de hele wereld, worden talloze onmiskenbare bewijzen voortdurend van het internet geweerd, verwijderd en gecensureerd!

Op dit punt moet worden opgemerkt dat iedereen die censuur pleegt zich daarmee schuldig maakt en medeplichtig is aan genocide. Zij zullen zeker worden beschuldigd van medeplichtigheid in de komende Neurenberg 2.0 processen.

Door hen verdwijnen dagelijks duizenden relevante referenties van het net, en in plaats van levens-beschermende bewijzen over deze ware samenzwering, zijn er nu teksten en video's die de Vrijmetselarij systematisch bagatelliseren, verdedigen, goedpraten en zelfs verheerlijken. Laten we eens kijken naar een paar van zulke koppen die bij het Google-en als eerste opduiken. Bijvoorbeeld, als je vraagt: "Hoe gevaarlijk is de Vrijmetselarij?" Wat gebeurt er dan?

“Waarschuwing
Wereldbedreiging: Vrijmetselarij van de hoogste graad”

waarschuwing aan iedereen

Onmiddellijk zijn de krantenkoppen in de Deutschlandfunk uiterst bagatelliserend: "Vrijmetselaars - bouwstenen voor een betere wereld" - en vervolgens koppelt diezelfde Deutschlandfunk heel slim, elke criticus van de Vrijmetselarij al in de subtitel aan antisemitische Nazi's: "Welnu, voor de Nazi's was het altijd al duidelijk: Joden en Vrijmetselaars, die werken samen...".

In de kopregel van het GEO Plus magazine worden de geheime bondgenoten al meteen gerehabiliteerd:

"Vrijmetselaars: Geheim genootschap zonder geheim".

Praktiserende Vrijmetselaars tonen zich het liefst aan de buitenwereld met de slogan:

"Vrijmetselaars: Ons doel is zelfveredeling."

Zelfs zogenaamde godsdienstdeskundigen, die gewoonlijk zelfs de meest onschuldige achtertuin-sekte aan de kaak stellen, zetten bij de Vrijmetselarij het licht op groen en bagatelliseren de Vrijmetselarij meteen in de titel – tja, godsdienstdeskundigen zouden het natuurlijk moeten weten ...

"De Vrijmetselarij heeft aan betekenis verloren."

Ook het Federaal Agentschap voor Burgereducatie ontkracht in zijn kopregel elke verwijzing naar een invloedrijk Vrijmetselaars-netwerk als een mythe.

En met deze kleine selectie uit talloze andere bagatelliserende uitspraken op het net, gaan we nu op weg – naar de werkelijkheid! Wij onderzoeken met name of Vrijmetselaars-netwerken werkelijk slechts een mythe zijn die geen invloed van betekenis hebben.

Wij zijn vooral geïnteresseerd in de vraag of de belangstelling van Vrijmetselaars voor de politiek werkelijk zo gering is als nadrukkelijk wordt beweerd op allerlei originele Vrijmetselaarswebsites zoals de volgende – ook hier wordt in de kopregel benadrukt: "Vrijmetselarij is geen politieke beweging en geen belangengroepering".

"Loges en grootloges stellen geen programma's op en nemen niet deel aan partijpolitieke geschillen."

Verder verhullen de Vrijmetselaars van de hoogste graad de waarheid graag met zoiets als de volgende woorden: Eigenlijk zijn wij geen "wolven in schaapskleren", maar eerder "schapen in wolfskleren", waarvan de gevaarlijkheid ver achterblijft bij het beeld in literatuur en media.

We begonnen ons onderzoek al in de 18e eeuw: We waren vooral geïnteresseerd in de vraag of Vrijmetselaars eigenlijk niet politiek actief zijn, zoals ze altijd plechtig beweren.

Maar hoe ontnuchterend toonden de eerste onderzoeken het volledige tegendeel: Overal waar men onderzoek deed onder topfunctionarissen - Vrijmetselaars, Vrijmetselaars, Vrijmetselaars! Vrijmetselaars op alle politieke, militaire en juridische fronten: Ze leidden eigenhandig revoluties aan de frontlinie, infiltreerden in de hoogste politieke posities in alle landen die we onderzochten. Hier volgen enkele praktische voorbeelden:

De volgende politieke omwentelingen tussen de 18e en 20e eeuw werden rechtstreeks geïnspireerd en geïnitieerd door de Vrijmetselaars:

• 1789: In Frankrijk door Mirabeau, Robespierre, Danton.

• 1812: In Venezuela door Miranda

• 1821: In Colombia door Simón Bolívar. Bolívar wordt tegenwoordig zelfs de "George Washington van Zuid-Amerika" genoemd.

Hij behoorde bijvoorbeeld tot "Loge No. 2" in Peru, genaamd "Orde en Vrijheid".

• 1860: In Italië door Mazzini en Garibaldi.

• 1896: In de Filippijnen door José Rizal.

• 1918: In Hongarije door Bela Kun en Kossuth.

• 1923: In Turkije door Kemal Pasja Atatürk.

• 1926: Omverwerping in Portugal door Magalhaes.

Alle zojuist genoemde rebellen waren aantoonbaar loge-broeders!

Vrijmetselaars als Amerikaanse Presidenten

George Washington (1732-1799),

1e President van de VS

Voorzitter Meester van de "Alexandria Loge".

Hij legde een eed af op de grondwet op de bijbel van de 'St. Johns Loge No. 1' van New York.

James Monroe (1758-1831),

5e president van de VS

• ‘Williamsburg Lodge No. 6’ in Virginia

• Kolonel in de Onafhankelijkheidsoorlog, vriend van Jefferson, gezant in Parijs, Londen en Madrid.

Andrew Jackson (1767-1845),

7e president van de VS

• Grootmeester van de Grandloge van Tennessee

• vocht tegen Engelsen, Indianen en Spanjaarden

Hij ondersteunde de gedwongen evacuatie van Amerikaanse Indianen (vooral de Cherokee) uit hun thuisland.

James Knox Polk (1795-1849),

11e president van de VS

• ‘Columbia Loge No. 31’ in Columbia, Tennessee

• Advocaat

Hij had de oorlog van de VS met Mexico (1846-1848) goedgekeurd.

Pierce Franklin (1804-1869),

14e president van de VS

Met handteken van lidmaatschap van de Vrijmetselaarsloge

James Buchanan (1791-1868),

15e president van de VS

‘Loge No. 23’ in Lancaster, Pennsylvania

Advocaat, Senator

Andrew Johnson (1808-1875),

17e president van de VS

32° Vrijmetselaar: Hij werd toegelaten tot de "Greenville Loge No.119" in Tennessee op de leeftijd van 43 jaar.

Erelid van de Grandloge van Florida

Hij verleende gratie aan Albert Pike, de leider van de Schotse Vrijmetselaars Rite, die door de Amerikaanse regering werd gezocht wegens verraad.

Rutherford B. Hayes (1822-1893),

19e president van de VS

Het handteken van het lidmaatschap van de loge

James A. Garfield (1831-1881),

20e president van de VS

14° Vrijmetselaar: lid van de "Magnolia Loge No. 20" in Columbus (Ohio).

Majoor-generaal, advocaat, senator, slachtoffer van een moordaanslag...

William McKinley (1843-1901),

25e president van de VS

‘Hiram Loge No. 21' in Winchester, Virginia

Advocaat

Hij bevorderde het beleid dat Amerika in de imperialistische Spaans-Amerikaanse oorlog betrok.

Theodore Roosevelt (1858-1919),

26e president van de VS

In Vrijmetselaars kostuum

‘Matinecock Loge No. 806’ in Oyster Bay, New York State

Architect van het Amerikaanse imperialisme.

Hij bevorderde de Japanse expansie in Azië.

William Howard Taft (1857-1930),

27e president van de VS

Lid van de 'Kilwinning Loge No. 356' in Cincinnati.

Hij was instrumenteel in de militarisering en uitbreiding van het keizerlijke Japan.

https://bionicmosquito.blogspot.com/2014/02/the-us-greenlights-militaristic-japan.html#more

Warren G. Harding (1865-1923),

29e president van de VS

Lid van de "Marion Loge No. 70" in Marion (Ohio)

Franklin Delano Roosevelt (1882-1945),

32e president van de VS

Lid van de 'Holland Loge No. 8' in New York.

Hij loog om Amerika in de Tweede Wereldoorlog te betrekken.

Harry S. Truman (1884-1972),

33e president van de VS

Verantwoordelijkheid voor het laten vallen van de eerste atoombom in 1945

Lid van de "Belton Loge No. 450" in Missouri

stichtte later de 'Grandview Loge No. 618'.

werd grootmeester van Missouri in 1940.

Dit was de tweede keer in de Amerikaanse geschiedenis dat een voormalige Grootmeester president werd - de eerste keer was Andrew Jackson meer dan een eeuw eerder.

Lyndon B. Johnson (1908-1973),

36e president van de VS

Johnson werd toegelaten tot een loge in Texas in 1937

Hij was betrokken bij het verdoezelen van de feiten over het "incident" met de USS Liberty (1967).

Hij was betrokken bij de moord op John F. Kennedy...

Gerald R. Ford (1913-2006),

38e president van de VS

‘Malta loge No. 465' in Grand Rapids

In 1975 werd hij benoemd tot Ere-Grootmeester van de Vrijmetselaarsorde van De Molay.

Leraar, parlementslid, senator

Hij speelde een cruciale rol in het in de doofpot stoppen van de moord op John F. Kennedy.

(In 1970 noemde Newsweek Gerald Ford "de man van de CIA" in het Congres.

George H. W. Bush (1924-2018),

41e president van de VS

Lid van de Ur-loges HATHOR PENTALPHA en DRIE OGEN.

Hij was directeur van de CIA van 1976 tot 1977.

Hij bewapende Saddam Hoessein tot de tanden met chemische wapens, die in grote hoeveelheden op het Iraanse volk werden losgelaten tijdens de door de VS opgedrongen oorlog in de jaren tachtig (de oorlog tussen Iran en Irak).

Ten minste vijf keer herhaalde Bush de ‘couveuse’-leugen, die een aanzienlijke invloed had op de Amerikaanse publieke opinie en leidde tot brede steun voor het voeren van oorlog in de Eerste Irak-oorlog (ook wel de Tweede Golfoorlog genoemd).

Na dit bewijs, dat slechts het oppervlak raakt, van "hoe weinig directe invloed de Vrijmetselaars op de politiek hebben", zoals zij zelf beweren, zou men nu kunnen zeggen dat dit alleen in de VS het geval is, maar nergens anders.

Om dit mogelijke bezwaar te doorgronden, moeten we eens internationaal rondkijken en nagaan hoe lang de Hoge Graad Vrijmetselaars al actief zijn als president van andere landen. Deze vaststellingen zijn overigens van belang om vervolgens de betekenis en het doel van deze bekendmaking te kunnen begrijpen.

Deze documenten bewijzen dat de politieke en algemene invloed van de Vrijmetselarij een oeroude is, die ons al sinds eeuwen op pijnlijke wijze heeft doordrenkt en nu pas haar dodelijkste vruchten begint af te werpen. Voordat we ingaan op hun recente excessen, kijken we iets verder terug in de 18e-20e eeuw:

Bijvoorbeeld, waren ten minste al deze Amerikaanse presidenten aantoonbaar Vrijmetselaars. En, zoals bekend, hebben de Amerikaanse presidenten niet minder dan 219 aanvalsoorlogen gevoerd en wierp een Vrijmetselaar onder hen de eerste atoombommen op Hiroshima en Nagasaki.

Zie www.kla.tv/17349 219 VS-oorlogen vergeleken met Rusland, China, Iran en Duitsland (versie 2)

Onder hun foto staat hun loge lidmaatschap bijgevoegd - let op de steeds weer verborgen hand:

Waren of zijn er ook in andere landen Hoge Graad Vrijmetselaars in de functie van staatshoofd, d.w.z. met directe politieke invloed?

Eeuwenlang werd er een internationaal netwerk gevormd van staatsleiders uit de Hoge Graad Vrijmetselarij, wiens verklaarde doelen vanaf het begin één wereldregering omvatten en dus de afschaffing van alle natiestaten, maar ook de afschaffing van contant geld, de afschaffing van alle religies om de wereld naar hun ene wereldreligie te leiden en nog veel meer. Maar nu terug naar de vraag:

Waren of zijn er ook in andere landen Hoge Graad Vrijmetselaars in de functie van staatshoofd, d.w.z. met directe politieke invloed?

Vrijmetselaars als staatsmannen in andere landen:

Yat-sen Sun, eigenlijk Sun Wen (1866-1925),

arts en staatsman, leider van de Chinese Revolutie van 1911, eerste president van de Chinese Republiek, oprichter en leider van de Kuomintang (Volkspartij).

Lid van het geheime genootschap "Hong" (Triade) en een Vrijmetselaarsloge (vermoedelijk een Amerikaanse).

Kai-shek Chiang of Jiang Jieshi (1887-1975),

Chinees leider van de Kuomintang-partij. Vluchtte naar Taiwan met de staatskas na zijn nederlaag en regeerde de republiek daar dictatoriaal met als doel heel China te heroveren.

Lid van de "Pagoda loge" in Massachusetts.

Sir Arthur Wellesley, (1769-1852),

Hertog in Wellington, Brits premier veldmaarschalk, overwinnaar van Waterloo (samen met Blücher).

Werd toegelaten tot een loge in Ierland, maar verloochende later zijn lidmaatschap.

Jérôme Bonaparte (1784-1860),

koning van Westfalen.

Lid van de loge "La Paix" (De Vrede) in Toulon.

Joseph Bonaparte, (1768-1844),

Broer van Napoleon I, Koning van Spanje.

Grootmeester van de Grand Orient

Louis Bonaparte (1778-1846),

Koning van Holland.

Tweede toegewezen Grootmeester van de Grand Orient.

Jacques César Joffre (1852-1931),

Frans opperbevelhebber in de Eerste Wereldoorlog, maarschalk van Frankrijk.

Lid van de ‘Elzas-Lotharingen’ loge in Parijs.

Joseph Lafayette (1757-1834),

Frans generaal in de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog.

Lid van een militaire loge in Morristown en de "Contrat Social" (Sociaal Verdrag) loge in Frankrijk.

Élie Decazes (1780-1860),

Eerste minister van Frankrijk onder Lodewijk XVIII, Pair de France.

Hij was Grootcommandant van de Hoge Graad Vrijmetselaarsorde AASR

Léon Victor Auguste Bourgeois (1851-1925),

Frans premier, staatsman, pacifist, permanent lid van het

Arbitragehof van Den Haag, eerste voorzitter van de Volkenbond.

Nobelprijs voor de Vrede 1920,

Lid van de "Sincérité" (oprechtheid) loge in Reims.

Manuel Valls,

premier in Frankrijk 2012-2016.

In Loge "Grand Orient de France", "Edmund Burke", "Compass

"Star-Rose/Rosa-Stella Ventorum” (Roze Ster Wind), "De Ring".


Alexander Vasilyevich Suvorov (1729-1800),

Graaf van Rimniksky, prins Italiysky, Russische Generalissimo (opperbevelhebber), versloeg de Fransen in Noord-Italië, verlieslijdende Alpenoversteek herdacht door het monument bij Devil’s Bridge (Duivelse Brug).

Lid van loges in St. Petersburg en Königsberg.


Ibn Muhyï Abd el-Kader (1808-1883),

Kabyle prins in Algerije, Arabische emir die zich onderscheidde door ridderlijkheid in de koloniale oorlogen tegen Frankrijk en duizenden redde in de christelijke slachtingen van Damascus.

Lid van de Parijse loge "Henri IV" en de loge "Les Pyramides d'Egypte" (De Egyptische Piramiden).

Salvador Allende (1908-1973),

Chileense president, hij pleegde ‘zelfmoord’ tijdens de staatsgreep van generaal Pinochet.

Emmanuel Grouchy, markies van Grouchy (1766-1847), maarschalk van Frankrijk. Napoleon gaf hem de schuld van de nederlaag bij Waterloo.

Eduard Beneš (1884-1948),

medeoprichter en minister van Buitenlandse Zaken van de Tsjecho-Slowaakse Republiek, premier, president van de Republiek. Organiseerde samen met Masaryk het verzet tegen Oostenrijk.

Lid van de loge "Pravda Vítezí" (De waarheid die je weet).

Joseph Ignace Guillotin (1738-1814),

Arts, uitvinder van de guillotine.

Henri Lafontaine (1854-1943),

ondervoorzitter van de Belgische Senaat, een van de oprichters en voorzitter van het Internationaal Vredesbureau, Nobelprijs voor de vrede 1913.

Lid van de Brusselse loge "Les Amis Philanthropes" (De Filantropische vrienden)

Jakob Friedrich Fritsch (1731-1814),

minister van Staat en voorzitter van de Geheime Raad in Weimar.

Huiscommandant (Chair Master) van de Loge "Amalia" onder de "Strict Observance" (Strikte naleving).

Frederik II de Grote, koning van Pruisen (1712-1786).

Werd al vrijmetselaar als kroonprins.

John Edgar Hoover (1895-1972),

directeur van de FBI.

Lid van de "Federale Loge No. 1" en "Justice Loge No. 46" in Washington D.C.

Sir Winston Churchill (1874-1965),

Engels staatsman, premier.

Hij was in de “United Studholme Loge nr. 1591, “Rosemary Loge Nr. 2851” en in de “Albion Loge” van de “Ancient Order of Druids”

Richard Coudenhove-Kalergi (1894-1972),

oprichter van de Paneuropa-beweging met als doel een Europese statenbond, werd in 1922 toegelaten tot een loge in Wenen.

Aleister Crowley [eigenlijk Edward Alexander] (1872-1947).

Bekende Satanist Supreme en opvolger van Reuss, hoofd van de OTO, noemde zichzelf "Baphomet", schreef de "Gnostische Mis" en talrijke boeken over vrijmetselaarschap, spiritualisme en magische esoterie.

Albert Pike (1809-1891), Zuidelijke brigadegeneraal in de Amerikaanse Burgeroorlog.

33e graad Vrijmetselaar en toegewijd Satanist. Grootcommandant van de zuidelijke jurisdictie. Hoofd van de Hoge Graad Orde AASR.

Giuseppe Garibaldi (1807-1882),

Italiaans staatsman en revolutionair.

1e Grootmeester van de Memphis-Misraim Rite.

Giuseppe Mazzini (1805-1872),

advocaat, Italiaanse vrijheidsstrijder.

Garibaldi's strijdmakker en ontvanger van Albert Pike's brief waarin hij als oorlogsgeneraal precies drie wereldoorlogen had gepland. De eerste twee wereldoorlogen verliepen precies volgens zijn plannen.

www.kla.tv/14210

Mazzini was vanaf 1834 hoofd van de Illuminati-orde en lid en erelid van talrijke loges.

Bij zijn begrafenis werden voor het eerst Vrijmetselaarsvlaggen door de straten van Rome gedragen.

Camillo Benso graaf van Cavour (1810-1861),

Italiaans staatsman, steunde de strijd van Garibaldi, feitelijke schepper van een verenigd Italië.

Zoals veel van zijn collega Vrijmetselaars.

Enrico Fermi (1901-1954),

Italiaans natuurkundige, invloedrijk medeontwikkelaar van de atoombom in Amerika, Nobelprijs voor natuurkunde 1938.

Alexandre Gustave Eiffel (1832-1923),

Frans ingenieur, bouwer van de Eiffeltoren (vorm = Vrijmetselaarsobelisk).

De wereldgemeenschap wordt al eeuwenlang in alles gedomineerd door dergelijke geheime genootschappen, hoewel ze onvermurwbaar volhouden dat de Vrijmetselarij haar tijd gehad zou hebben, en alleen nog bij wijze van spreken op papier zou bestaan.

Bovendien beweren de Vrijmetselaars en de publieke media dat de geheime orde Skull & Bones slechts een studentengrap is zonder enige betekenis en dat iedereen die het tegendeel beweert een gevaarlijke complottheoreticus is.

Laten we eens kijken wie er allemaal betrokken zijn bij dit volkomen onschuldige geheime genootschap - omwille van de tijd zullen we slechts enkele kleine representatieve voorbeelden noemen. Deze sequenties zijn echter volledig voldoende om de gebagatelliseerde leugen die erachter schuil gaat te bewijzen.

Bewezen leden van het geheime Skull & Bones genootschap

William Howard Taft

(ambtsaanvaarding als president in 1909)

27e president van de VS,

Opperrechter van de Verenigde Staten, (ambtsaanvaarding in 1921)

Amerikaanse minister van oorlog.

George Herbert Walker Bush

(ambtsaanvaarding als president in 1989), 41e president van de VS,

Directeur van de CIA, (ambtsaanvaarding in 1976)

VN-ambassadeur,

VS-ambassadeur in China.

George W. Bush

(ambtsaanvaarding in 2001), 43e president van de VS.

William M. Evarts

(ambtsaanvaarding in 1868)

Amerikaanse minister van Justitie,

Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken,

Amerikaanse senator.

Potter Stewart

(ambtsaanvaarding in 1958) Rechter van het Amerikaanse Hooggerechtshof

Morrison R. Waite

(ambtsaanvaarding in 1874) Opperrechter van het Amerikaanse Hooggerechtshof.

Simeon Eben Baldwin

(ambtsaanvaarding in 1907), Opperrechter van de staat Connecticut en gouverneur.

F. Trubee Davison

(ambtsaanvaarding in 1951) Directeur Personeel, CIA.

Henry L. Stimson

(ambtsaanvaarding in 1911) Amerikaanse minister van Oorlog, Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken.

William Collins Whitney

(ambtsaanvaarding in 1885) Amerikaanse minister van Marine en financier uit New York City.

Prescott Bush

(ambtsaanvaarding in 1952) Senator van Connecticut en Bankier.

John Kerry

(ambtsaanvaarding in 1985), Amerikaans senator en Amerikaanse presidentskandidaat voor 2004 van de Democratische partij.

John Sherman Cooper

(ambtsaanvaarding in 1946) VS-senator en lid van de Warren Commissie.

Jonathan Brewster Bingham

(ambtsaanvaarding in 1965) VS-Senator.

James L. Buckley

(ambtsaanvaarding in 1970) VS-Senator.

John Chafee

(ambtsaanvaarding in 1976 als Senator) VS-senator, minister van de Marine en gouverneur van Rhode Island; vader van VS-senator Lincoln Chafee.

David Boren

(ambtsaanvaarding in 1979) VS-Senator.

Timothy Dwight V

(ambtsaanvaarding in 1886),

President van Yale University.

Lord Winston

(ambtsaanvaarding in 1977), Voorzitter van de Council on Foreign Relations

VS-ambassadeur in China,

en Assistent-staatssecretaris van de VS.


Percy Avery Rockefeller

(sinds 1900 als bedrijfsleider actief),

Directeur van Brown Brothers Harriman (privébank),

Standard Oil & Remington Arms.

Averell Harriman

(ambtsaanvaarding in 1943), VS-ambassadeur en VS minister van Financiën,

Gouverneur van New York, voorzitter en algemeen directeur van de Union Pacific Railroad,

Brown Brothers, Harriman en de Southern Pacific Railroad.

Franklin MacVeagh

(ambtsaanvaarding in 1909), Amerikaans minister van Financiën onder president William Howard Taft.

Wat weinig mensen weten is het loge-lidmaatschap van de volgende revolutionairen en massamoordenaars:

Napoleon Bonaparte (1769-1821)

Ingewijd in de 'Army Philadelphe Loge' in 1798.

Zijn broers Joseph, Lucian, Louis en Jerome waren ook vrijmetselaars. Vijf van de zes leden van Napoleons Hoge Raad van het Rijk waren Vrijmetselaars, evenals zes van de negen keizerlijke officieren en 22 van de 30 maarschalken van Frankrijk. Bonaparte's associatie met de Vrijmetselarij is altijd gebagatelliseerd in historische verslagen.

Napoleon III (1808-1873)

Vrijmetselaar en keizer van Frankrijk, 1852-70. Lid van de Ancient and Accepted Scottish Rite of France.

https://www.kulturkaufhaus.de/de/detail/ISBN-9783981556070/Wittmann-Heiner/Napoleon-III-und-die-Freimaurer

Opmerking: ook bekend als Louis-Napoléon Bonaparte

Karl Marx (1818-1883)

Karl Marx, de grondlegger van het communisme, was een 32e graad Groot Oriënt Vrijmetselaar. Door hem hebben meer dan 100 miljoen mensen hun leven verloren.

https://theoblog.de/jordan-peterson/32035/

Josef Stalin (1878-1953),

Echte naam: Josef Vissarionovitsj Dzjoegasjvili

Stalins schrikbewind via de zogenaamde zuiveringen kostte meer dan 20 miljoen van zijn eigen landgenoten het leven.

Hij wordt vaak afgebeeld op foto's met het gebaar van de verborgen hand. Er zijn geen officiële documenten gevonden die Stalins inwijding in de Vrijmetselarij bewijzen. Natuurlijk controleerden dictators als Stalin strikt alle informatie over hem en zijn zaken, wat het moeilijk maakt om ook maar iets te bewijzen.

Stalin en Washington - twee tegengestelde ideologieën, één handgebaar.

Wladimir Iljitsch Lenin (1870-1924)

Voorbode van de bloedige Russische communistische revolutie van 1917. Historicus Sergei Volkov zegt dat de bolsjewieken tot twee miljoen tegenstanders hebben vermoord na de mislukte aanslag op Lenins leven.

Loges: JOSEPH DE MAISTRE, KUNST & WERK, DE RING
Leo Trotzki (1879-1940)

Echte naam = Leo Davidovitsj Bronstein: strateeg van de burgeroorlog, oorlogsmisdadiger en massamoordenaar.

Loge: KUNST & WERK

https://www.kas.de/de/web/extremismus/linksextremismus/falsche-vorbilder-leo-trotzki

Laten we naar de moderne tijd gaan en kijken naar enkele bekende namen uit de top van de politiek. Voor elke naam zou er zo'n lange lijst van zonden zijn dat er geen tijd in de wereld zou zijn om alle details te beschrijven. Deze documentaire wil alleen aantonen dat de Vrijmetselarij geenszins een politiek ongeïnteresseerd geheim genootschap zonder geheim is:

Vrijmetselaars aan de top van de afgelopen decennia tot vandaag:

Gustav Walter Heinemann

1969 Hij was een actieve Vrijmetselaar en 3e bondspresident van de Bondsrepubliek Duitsland

Heinemann was tevens minister van Justitie en oefende als zodanig een uiterst schadelijke invloed uit:  Zo heeft hij de pornografieparagraaf in zijn bestaande vorm afgeschaft en daarmee het hele seksuele strafrecht geliberaliseerd.

Een vloed van ongekende vuiligheid overspoelde onze landen. Honderden miljoenen verloren in zeer korte tijd hun natuurlijke vermogen om lief te hebben, tientallen miljoenen kostbare liefdesrelaties, huwelijken en gezinnen vielen uiteen.

Dierlijke verlangens namen de plaats in van voorheen hartelijke relaties - onbegrijpelijke ongevoeligheid, kilte, haat namen de plaats in van voorheen verantwoordelijke medemenselijkheid.

Nu vertoeven honderden miljoenen weerloze kinderen onder de 12 jaar regelmatig op verderfelijke internetpornosites. De financiële exploitatie door hun exploitanten loopt jaarlijks in de miljarden.

Dit was slechts het topje van de ijsberg. De werkelijke wereldwijde schade veroorzaakt door slechts deze ene hooggeprezen vrijmetselaar is met geen pen te beschrijven.

Harry S. Truman, 33e president van de USA, 1945 tot 1953

• Hij was verantwoordelijk voor het afwerpen van de eerste atoombom in 1945.

Alleen door deze ene officiële daad van deze Hoge Graad Vrijmetselaar werden tienduizenden hulpeloze burgers ter plekke aan flarden gereten. Honderdduizenden weerloze gezinnen werden genadeloos uit elkaar gerukt en voorgoed vernietigd.

In de decennia daarna werden nog eens tienduizenden onschuldige mensen het slachtoffer van nucleaire besmetting.

En dit alles nadat het Amerikaanse leger en president Truman al op de hoogte waren gebracht van het onvermogen van Japan om te vechten en de bereidheid om zich over te geven.

Want 60 procent van de grote Japanse steden was al vernietigd, net als het grootste deel van de vloot en de luchtmacht. Daarom vroegen de Japanners om vredesonderhandelingen. De bombardementen op Hiroshima en Nagasaki waren dus vanuit militair oogpunt volledig onnodig. Dit werd ook bevestigd door de Amerikaanse generaal Curtis Le May, de commandant die verantwoordelijk was voor de bombardementen. In een persconferentie op 20 september 1945 zei hij letterlijk: "De oorlog zou veertien dagen later voorbij zijn geweest zonder de inval van de Russen en zonder de atoombommen. De atoombommen hadden niets te maken met het einde van de oorlog.

Bron: https://www.kla.tv/10971

Als men niet alleen de schade zou optellen die deze ene genadeloze vrijmetselaar heeft aangericht, maar ook alle schade die zijn presidentiële broeders met hun 219 aanvalsoorlogen hebben aangericht, dan waren opnieuw dagen niet genoeg om zelfs maar bij benadering de omvang van de schade te verklaren.

www.kla.tv/8866

En hier zijn meer voorbeelden uit het recente verleden.

Nicolas Sarkozy,

president van Frankrijk (2007 – 2012).

Loge lidmaatschap: "Edmund Burke", "Geburah", "Atlantis-Aletheia", "Pan-Europa", "Hathor Pentalpha".

Vladimir Poetin,

Russische president

Loge lidmaatschap: van de Superloge Gouden Eurasia

Angela Merkel,

Duitse bondskanselier (2005 – 2021).

Loge lidmaatschap: "Gouden Eurasia", "Valhalla", "Parsifal".

Condoleezza Rice,

Minister van Buitenlandse Zaken van de VS (2005 – 2009).

Loge lidmaatschappen: "Drie Ogen", "Hathor Pentalpha".

Madeleine Albright,

Minister van Buitenlandse Zaken van de VS (1997 – 2001).

Loge lidmaatschappen: "Drie Ogen", "Leviathan" (OLIGARCHISCHE UR-LOGE)

Tony Blair,

Eerste minister van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië (1997 – 2007).

Loge lidmaatschappen: "Edmund Burke", "Hathor Pentalpha"...

David Cameron,

premier van het Verenigd Koninkrijk (2010 – 2016).

Loge lidmaatschappen: "Edmund Burke", "Geburah" loges

Abu Bakr al-Baghdadi,

leider van IS.

Loge lidmaatschap: "Hathor Pentalpha".

Mariano Rajoy,

minister-president van Spanje (2011 – 2018).

Loge lidmaatschappen: "Pan-Europa", "Valhalla", "Parsifal".

Antonis Samaras,

premier van Griekenland (2012 – 2015).

Loge lidmaatschap: ‘Drie Ogen’


Wolfgang Schäuble,

Duitse minister van financiën (2009-2017)

Loge lidmaatschappen: Josef de Maistre (door Lenin opgericht), DE RING

Barack Obama,

Amerikaanse president (2009 – 2017).

Loge lidmaatschap: "Maat" = Ur-loge van Zbiegniew Brzezinski opgericht als compromis tussen conservatieve en progressieve Ur-Vrijmetselaars.

Christine Lagarde,

president van de Europese Centrale Bank (ECB) en voormalig directrice van het IMF.

Loge lidmaatschappen: "Drie Ogen", "Pan-Europe"

George W. Bush jr.,

president van de VS (2001-2009).

Loge lidmaatschap: "Hathor Pentalpha"

Michael Ledeen,

Amerikaans journalist.

Loge lidmaatschappen: "Witte Adelaar", "Hathor Pentalpha"

Bill Gates,

Oprichter van Microsoft en de Bill & Melinda Gates Foundation.

Loge lidmaatschappen: "Compass Star-Rose/ Rosa-Stella Ventorum"

Loge lidmaatschappen van andere politici en top persoonlijkheden

David Rockefeller

DRIE ARCHITECTEN / DRIE OGEN

Henry Kissinger

DRIE ARCHITECTEN / DRIE OGEN

Zbigniew Brzeziński

LUX AD ORIENTEM

DRIE ARCHITECTEN / DRIE OGEN

Ur-loge werd opgericht als een compromis tussen conservatieve en progressieve Ur-Vrijmetselaars.

Edmond Adolphe de Rothschild (1926 - 1997)

DRIE OGEN

Bill Clinton

MAAT

KOMPAS ROZE STER

Gerhard Schröder

HATHOR PENTHALPHA

GOUDEN EURASIA

PARSIFAL

FERDINAND LASALLE

Max Warburg

PAN-EUROPA

Albert Einstein

PAN-EUROPA

Friedrich von Hayek

DRIE OGENEDMUND BURKE

WITTE ADELAAR

William Egan Colby

DRIE OGEN

Alexander Meigs Jr Haig

DRIE OGEN

WITTE ADELAAR

Paul Volcker

DRIE OGEN

William Hedgcock Webster

DRIE OGEN

Martin Winterkorn

DRIE OGEN

VALHALLA

Alexander Dubček (1921-1992)

GOUDEN EURASIA

Neil Armstrong

JANUS

DRIE OGEN

Otto graaf Lambsdorff

DRIE OGEN

Helmut Schmidt

FERDINAND LASSALLE

Olaf Scholz (*1958)

PARSIFAL

ATLANTIS-ALETHEIA

Philipp Rösler (*1973)

DRIE OGEN

PARSIFAL

Mario Draghi

DE RING

Bruno Bauer

Behoren tot het Vrijmetselaars Communisme

Nikita Sergejevitsj Chroesjtsjov

GOUDEN EURASIA

Václav Havel

GOUDEN EURASIA

Michail Gorbatsjov

GOUDEN EURASIA

Helmut Kohl

Hoge Graad Broeder

Konrad Adenauer

Hoge graad broeder

Eduard Shevardnadze

GOUDEN EURASIA

Boris Jeltsin

LUX BIJ ORIENTEM

Yegor Gajdar

LUX AD ORIENTEM

Osama bin Laden

DRIE OGEN


Margaret Thatcher (1925-2013)

EDMUND BURKE

Philipp Hildebrand

HATHOR PENTALPHA

Jacques Chirac

Grand Orient van Frankrijk (OLIGARCHISCHE UR-LOGE)

Robert Rubin

OLIGARCHISCHE UR-LOGE

Edward Kennedy

PROGRESSIEVE UR-LOGE

Yitzhak Rabin

DAATH (PROGRESSIEVE UR-LOGE)

François Mitterrand

FERDINAND LASALLE (DEMOCRATISCHE UR-LOGE)

Raúl Alfonsín

DEMOCRATISCHE UR-LOGE

Jacques Delors

DEMOCRATISCHE UR-LOGE

Robert S. McNamara

JANUS

CARROLL VAN CARROLLTON

Lyndon B. Johnson

JANUS

Sultan van Oman

HATHOR PENTALPHA

Emir van Bahrein

HATHOR PENTALPHA

Saudische Prinsen, Leden van HATHOR PENTALPHA

Abd Allah bin Abdulaziz Al Saud

Salman bin Abdulaziz Al Saud

Muqrin bin Abdulaziz Al Saud

Khalid al Faisal Al Saud

Nawwaf bin Abdulaziz Al Saud

Muhammad bin Nayef bin Abdulaziz Al Saud

Uit Iran, leden van HATHOR PENTALPHA

Ali Akbar Hāschemi Rafsanjāni

Mohammad Momen

Gholam-Hossein Mohseni-Ejei

Heydar Moslehi

Mahmoud Alavi

Valiollah Seif

Hamad bin Khalifa Al Thani, Emir van Qatar

HATHOR PENTALPHA

Tamim bin Hamad Al Thani, Zoon van de Emir van Qatar

HATHOR PENTALPHA

KOMPAS ROZE STER

Uit Israël: leden van HATHOR PENTALPHA

Ariel Sharon

David Klein

Stanley Fischer

Moshe Ya'alon
Jan Peter Balkenende

HATHOR PENTALPHA

José María Aznar

HATHOR PENTALPHA

Aleksander Kwaśniewski

HATHOR PENTALPHA

Marcello Pera

HATHOR PENTALPHA

Antonio Martino

HATHOR PENTALPHA

Recep Tayyip Erdogan

HATHOR PENTALPHA

Michael W. R. Dobson (*1952)

DE RING

Jean-Claude Trichet (*1942)

DE RING

Josef Ackermann (*1948)

DE RING

Ben van Beurden (*1958)

DE RING

Laurence (Larry) D. Fink (*1952)

DE RING

HATHOR PENTALPHA

Lloyd Blankfein (*1954)

DE RING

Alexandre Lamfalussy (*1929)

DE RING

Robert Zoellick (*1953)

DE RING

Étienne Davignon (*1932)

DE RING

Irene Rosenfeld (*1953)

DE RING

Peter Mandelson (*1953)

DE RING

Bill Bennett

Lord Jacob Rothschild

DE RING

EDMUND BURKE

Nathaniel Philip Rothschild (*1971)

DE RING

EDMUND BURKE

Nathan Mayer Rothschild

EDMUND BURKE

Eerste onofficiële kern van de latere loge HATHOR PENTALPHA:

George H. W. Bush

Jeb Bush

Samuel Huntington

Donald Kagan

Robert Kagan

Douglas Feith

Richard «Dick» Cheney

Donald Rumsfeld

Irving Kristol

William Kristol

Dan Quayle

Paul Wolfowitz

Richard Perle

Karl Rove

- Concord loge No. 688. New Concord, Ohio

Schirra, Walter M. (*1923),

astronaut (Mercury 8, Gemini 6, Kdt. Apollo 7)

- Canaveral loge No. 339 Cocoa Beach, Florida

Grissom, Virgil I. (1926-1967),

Astronaut (Mercury 4, Liberty Bell 7, Gemini 3)

- Mitchell loge No. 228 Mitchell, Indiana

Cooper, L. Gordon Jr. (*1927),

Astronaut (Mercury 9, Faith 7, Gemini V)

- Lid van de "Carbondale loge" Nr.82 Colorado

Eisele, Donn F. (1930-1987),

Astronaut (Apollo 7)

- Luthor B. Turner loge nr. 732. Columbus, Ohio

Irwin, James B., (1930-1991),

Astronaut (Apollo 15)

- Tejon Loge nr. 104, Colorado Springs

Mitchell, Edgar Dean (*1930),

Astronaut (Apollo 14)

- Artesia loge nr. 28 Artesia, New Mexico

Stafford, Thomas P. (*1930),

Astronaut (Gemini VII, Gemini IX-A, Apollo 10 + 18)

- Western Star loge nr. 138 Waterford, Oklahoma

Weitz, Paul J. (*1932), astronaut (Skylab 2, Challenger -STS-6)

- Lawrence loge No. 708 Erie, PennsylvaniaBronnen/Links:

https://www.deutschlandfunk.de/freimaurer-bausteine-fuer-eine-bessere-welt-102.html

https://www.geo.de/wissen/freimaurer--geheimbund-ohne-ein-geheimnis-30638590.html

https://www.furche.at/gesellschaft/freimaurer-der-sinn-und-zweck-ist-selbstveredelung-1200577

https://www.aargauerzeitung.ch/aargau/kanton-aargau/religionsexperte-die-freimaurerei-hat-an-bedeutung-verloren-ld.1362663

https://www.bpb.de/themen/europa/frankreich/177783/freimaurer-der-mythos-eines-einflussreichen-netzwerkes/

https://www.czgs.de/die-freimaurerei/

https://historynewsnetwork.org/article/24911

https://larouchepub.com/eiw/public/1993/eirv20n14-19930409/eirv20n14-19930409_030-masons_conspire_for_world_power.pdf

https://www.jstor.org/stable/27552563

https://bionicmosquito.blogspot.com/2014/02/the-white-mans-burden.html#more

https://bionicmosquito.blogspot.com/2014/02/the-us-greenlights-militaristic-japan.html#more

https://buchanan.org/blog/fake-news-war-party-lies-126096#more-126096

https://consortiumnews.com/2019/06/08/a-uss-libertys-heros-passing/

https://www.economicpolicyjournal.com/2010/12/my-files-on-lbj-and-cia-assassination.html

https://www.lewrockwell.com/2014/07/no_author/the-man-who-killed-jfk/

https://www.economicpolicyjournal.com/2010/12/my-files-on-lbj-and-cia-assassination.html

Kevin Barrett in: «American Free Press», 14. und 21. Januar 2019, S. 30

https://de.wikipedia.org/wiki/George_H._W._Bush

https://freimaurer-wiki.de/index.php/USA:_Bis_2018_waren_14_Pr%C3%A4sidenten_Freimaurer

https://viefag.wordpress.com/2013/06/14/die-verborgene-hand-die-die-weltgeschichte-pragt/

https://michael-mannheimer.net/2019/08/24/sie-werden-ueberrascht-sein-welche-geschichtlichen-persoenlichkeiten-freimaurer-waren-und-sind-und-warum/

https://silo.tips/download/liste-bekannter-freimaurer

https://freimaurerei.ch/beruhmte-freimaurer/

https://www.youtube.com/watch?v=Irdf_pmVpYU

https://de.wikipedia.org/wiki/Skull_%26_Bones#Listen

https://www.kulturkaufhaus.de/de/detail/ISBN-9783981556070/Wittmann-Heiner/Napoleon-III-und-die-Freimaurer

https://theoblog.de/jordan-peterson/32035/

https://www.kas.de/de/web/extremismus/linksextremismus/falsche-vorbilder-leo-trotzki

https://www.kla.tv/10971

www.kla.tv/8866

https://weltgeschehen.info/die-wichtigsten-freimaurerischen-ur-logen/#Die_Ur-Loge_THREE_EYES

Verlag mit Sitz in Mailand: „Chiarelettere“ „Massoni – Società a responsabilità illimitata. La scoperta delle Ur-Lodges », Gioele Magaldi

Am Schluss des über 650-Seitigen Bandes stehen zahllose Erläuterungen zu den verwendeten direkten Quellen (S.587-589), ein Hinweis auf die Bedeutung mündlicher Überlieferung in der Freimaurerei (S. 591), eine sehr umfängliche „Teil-Bibliographie“ (S. 593- 630), ein knappes „Teil-Glossarium“ mit kurzer Erläuterung der wichtigsten Freimaurerischen Spezialbegriffe (S. 631-639), ein nur auszugsweises Namensregister (S.641-644).

Inklusive der Ankündigung von zwei nächsten geplanten Aufdeckung-Folgebänden (S.649-653).

https://www.kath.net/news/21344

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Welche+Astronauten+waren+Freimaurer%3F

https://sacredevolution.life/f/why-the-flat-earth-matters-most-part-1-%E2%80%94freemasons-on-the-moon

www.kla.tv/14210

Vrijmetselaars als astronauten

Tenslotte moet worden opgemerkt dat niet minder dan 10 wereldberoemde astronauten vrijmetselaars en loge-broeders waren.

Buzz Aldrin, Edwin E. (*1930), 32e graad Vrijmetselaar, Amerikaanse astronaut (Gemini 12, Apollo 11, piloot van de maancapsule "Eagle"), eerste man op de maan met Neil Armstrong.

“Nog voor zijn vlucht naar de maan werd Aldrin, zoals vele Amerikaanse astronauten voor hem, vrijmetselaar in de Montclair loge No. 144 in New Jersey. Hij sloot zich later aan bij de Clear Lake loge No. 1417 in Seabrook, Texas."

Glenn, John (geb. 1921), astronaut (Mercury 6, eerste baan om de aarde), senator, STS-95.

Tegen de achtergrond van wat reeds is gezegd en aangetoond, krijgen de onderwerpen zoals de maanlanding - heeft die echt plaatsgevonden? - en de explosie van het ruimteveer Challenger 23, een geheel nieuwe betekenis. Want minstens zes van de zeven bemanningsleden van de Challenger zijn volgens de Kla.TV documentaire " Worden we in de maling genomen door NASA?” nog in leven - vier van hen zelfs onder dezelfde naam. Tot slot bevelen wij de volgende documentaires van Kla.TV aan. Wij moedigen de volkeren aan deel te nemen aan verder onderzoek naar het onderwerp van het Vrijmetselaars-complot in het hier en nu. Wij danken u bij voorbaat voor alle relevante informatie.

Bronnen/Links: https://www.deutschlandfunk.de/freimaurer-bausteine-fuer-eine-bessere-welt-102.html

waarschuwing aan iedereen

waarschuwing aan iedereen

waarschuwing aan iedereen

waarschuwing aan iedereen

waarschuwing aan iedereen

waarschuwing aan iedereen